Default Header Image

Pasi in cariera menu nivel

imagine la text 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagine la text 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Noțiunifundamentaleînorientareaprofesională

 

Orientarea în carierăeste expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivațiile și valorile personale ale individului și ale mediului extern, social și economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim.

 

Prin orientare profesionalăse urmărește găsirea pentru fiecare individ a ocupației potrivite, respectiv asigurarea unui dublu acord între posibilitățile individuale și exigențele profesiilor șiîntre aspirațiile individului și nevoile societății (Butnaru, 1999).

Orientarea profesionalăpresupune o gama de activități cum ar fi: consilierea, informarea, evaluarea și îndrumarea, cu scopul de a ajuta persoanele interesate să opteze în ceea ce privește formarea profesională inițialăși continuăși oferta de locuri de muncă.

 

Alegerea unei cariere profesionalepornește, pentru fiecare individ, de la un set de premise (Pauș, 2000):

 • Abilități intelectuale și practice;
 • Competențele obținute prin școlarizare;
 • Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achizițiile obținute în școală;
 • Aptitudini speciale de care individul devine conștient pe parcursul educației;
 • Interese și motivații personale;
 • Modelul oferit de familie (reproducerea experientei profesionale a familiei);
 • Atitudinea comunității față de individ (eventuale prejudecăți ale societății ce influențează percepția individului în societate și propria imagine de sine);
 • Oferta profesională a societății.

 

Cariera profesionalăreprezintă evoluția profesională a unui individ pe parcursul întregii sale vieți. In cadrul aceleiași profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecționări sau promovări profesionale. Cariera poate fi privita și sub aspect economic, sociologic sau psihologic:

- Sub aspect economic, cariera constă într-o succesiune de pozitii profesionale ocupate de o persoană, ca urmare a pregătirii și meritelor sale profesionale;

- Sub aspect sociologic,reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoana, fiecare dintre ele stând la baza celui ce urmeaza;

- Sub aspect psihologic,alegerea de roluri și succesul în exercitarea lor depind de aptitudinile, interesele, valorile, trebuințele, experiența anterioară și aspirațiile persoanei în cauză (Fiman, 1998).

 

Succesul in cariera sau succesul profesional înseamnă modul în care te adaptezi schimbărilor permanente de pe piața muncii, și mai ales, să manifești responsabilitate. Fiecare dintre noi este liber să muncească acolo unde valorile sale personale sunt respectate.

 

McDowell și Hostetler (2001), menționează o serie de factori care pot interveni în procesul alegerii și dezvoltării carierei:

 • presiunea familiei (persoanele apropiate se impun cu propriul model de urmat);
 • presiunea societății(definește și impune tipare profesionale);
 • circumstanțe (situația financiară, rolul de părinte, statutul maritaletc);
 • experiența din trecut;
 • personalitate(trăsături de personalitate pe care anumite sfere ocupaționale le pun în valoare, iar altele le inhibă);
 • intereseși atitudine(alcătuiescsubstratulmotivațional al ocupațieiprofesionale);
 • sistem personal de valorișicredințe(orientarepreponderentăspreajutorarea oamenilor, caștigul material; oridezvoltareșicreativitate).

 

Reușita în carierăinclude parcurgerea urmatoarelor etape, in conformitate cu modelul lui Gerard Eganin 3 pași (Proiectul Informare §i Consilierea Carierei, Banca Mondiala, Danemarca, 2001)

 1. Abordarea problemei

Care este situația prezentă?

Unde mă aflu acum?

 1. Configurarea situatiei dorite

Ce îmi doresc?

Ce am nevoie?

Unde vreau să ajung?

 1. Elaborarea strategiilor de actiune

Cum obțin ceea ce îmidoresc? (planul de acțiune)

De ce am nevoie?

Ce resurse sunt necesare?

Pentru ce anume mă simt motivat(a)?

Care suntpașiipe care trebuiesă-i urmez?

 

Profesiareprezintă specialitatea (calificarea) pe care o persoană o dobândește prin studii.Profesia poate constitui: sursa de venituri, modalitate de a obține satisfacții, realizări, prestigiu social, forma de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare și de identificare a unor modele de viață.

 

Calificarea este acțiunea de a (se) califica și rezultatul ei.Acțiunea de calificare reprezintă pregătirea/formarea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfașoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.

 

Profilul reprezintă o categorie de activități profesionale ce grupează o serie de ocupații profesionale/ specialități/funcții a căror exercitare presupun calificări/competențe profesionale înrudite.

Specialitatea reprezintă un ansamblu de activități care necesită o anumită calificare aprofundată a specializării sau profilului prin programe de formare profesională inițială sau formare profesională continuă.

 

Competenta profesionalăeste capacitatea unei persoane de a interpreta un fenomen, de a soluționa o problemă, de a lua o decizie sau de a îndeplini o sarcină, rezultantă a cunoștintelor, deprinderilor, priceperilor, aptitudinilor și trăsăturilor temperamental-caracteriologice de care dispune.

 

 

Consilierea privind carierase referă la ansamblul de activități educaționale și formative destinate pregătirii persoanei pentru a-și alege în cunoștință de cauză studiile și profesiile, și, mai ales traseul care urmează a fi parcurs pentru a atinge un nivel cât mai ridicat de împlinire personală și socială.

 

Pregătirea pentru alegerea și construirea unei carierepresupune clarificarea următoarelor întrebări:

- Ceea ce poate persoana (cunoștințe, capacități, abilități, competențe etc.);

- Ceea ce vrea persoana (interesele, aspirațiile și idealurile, sistemul personal de valori);

- Ceea ce solicită societatea (meseriile, ocupațiile, profesiile și genurile de activități necesare pentru satisfacerea nevoilor oamenilor și ale societății).

 

Pentru a putea găsi răspunsuri oportune la aceste întrebări se cer a fi realizate o serie de activități specifice (grupate în 3 categorii), după cum urmează:

 

I.Cunoașterea de sine a persoanei (autocunoașterea)

Cunoașterea de sine presupune formarea conceptului despre sine, care constă din totalitatea ideilor (imaginea dc sine) și sentimentelor (autoaprecierea) pe care o persoană le are despre ea. Autocunoașterea este foarte importantă în luarea unor decizii privind alegerea și construirea carierei. Acest proces presupune ca persoana să-și pună câteva întrebări 1a care să dea răspunsuri cât mai realiste mai sincere și mai obiective. Astfel de întrebări ar putea fi:

1. Ce știu și ce pot să fac bine?(răspunsul contribuie la identificarea cunoștințelor capacităților, abilităților, deprinderilor pe care le deține.

2. Ce aș dori, ce mi-ar plăcea să fac?(răspunsul contribuie la depistarea propriilor interese, dorințe, preferințe, aspirații, idealuri referitoare la cariera sa.

3. Ce este important pentru mine?(răspunsul contribuie la identificarea propriului sistem de valori.

4. Cum sunt?(răspunsul contribuie la identificareapropriilor trăsături de personalitate.

5. Ce ar trebui (să știu/să pot) să fac pentru a-mi satisface interesele și dorințele, pentru a-mi îndeplini scopurile și idealurile privind cariera?(răspunsul contribuie la alegerea studiilor și a programelor de formare profesională care să-i asigure dobândirea competențelor necesare pentru succes profesional).

 

II. Cunoașterea lumii profesiilor și a ocupațiilor cerute de societate

Obiectivele consilierii privind cariera, urmăresc informarea persoanelor cu privire la:

1. tipurile de profesii și ocupații existente 1a un moment dat in societate;

2. schimbările produse în lumea actuală a muncii și tendințele privind dinamica de viitor a profesiilor;

3. cerințele exercitării unei profesii în condiții de calitate, eficiență și eficacitate optime;

4. specificul competentelor necesare pentru practicarea cu succes a unei profesii;

5. construirea și realizarea unei cariere personale.

 

III. Construireacarierei

A ști cum să procedezi în alegerea profesiei și carierei nu este totuna cu a reuși. Mai este necesar ca persoana să se angajeze conștient în construirea propriei cariere. Pentru început persoana își va stabili un scop, niște obiective personale flexibile și un plan de acțiune. Pentru a transpune în realitate, îndicând cea mai bună alegere și construind o carieră de succes, persoana trebuie să transpună  în practică planul elaborat, asumându-și responsabilitatea deplină pentru toate deciziile luate pe traseul carierei sale.

 

Chestionar  ”Identificarea profesională” E. Klimov