Default Header Image

Pași în carieră

  Ce trebuie să știm despre orientarea profesională 

pasi in cariera

 

 
Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce acestea se intersectează cu interesele, motivațiile și valorile personale ale individului și ale mediului extern, social și economic se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim.
 
Cariera profesională reprezintă evoluția profesională a unui individ pe parcursul întregii sale vieți. În cadrul aceleiași profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecționări sau promovări profesionale.
 
Calificarea este acțiunea de a (se) califica și rezultatul ei. Acțiunea de calificare reprezintă pregătirea/formarea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații. 
 
Competența profesională este capacitatea unei persoane de a interpreta un fenomen, de a soluționa o problemă, de a lua o decizie sau de a îndeplini o sarcină, rezultantă a cunoștințelor, deprinderilor, priceperilor, aptitudinilor și trăsăturilor temperamental-caracteriologice de care dispune.
 
Pentru a putea găsi răspunsuri oportune la aceste întrebări, este necesar de a fi realizate o serie de activități specifice, grupate în trei categorii.

Pentru a vă putea identifica abilitățile profesionale vă propunem să completați următorul chestionar: Chestionar  ”Identificarea profesională” E. Klimov

 
METODA: 10 întrebări pentru identificarea intereselor care au un rol esenţial în decizia de carieră
 
Analiza SWOT - tehnică pentru identificarea resurselor profesionale 

Sursa: CRIȘAN CLAUDIACĂLIN ANDREEA BORZA ADRIANA Ghid de consiliere și orientare în carieră. Cluj-Napoca 2014.

Ghid%20de-orientare%20profesionala.pdf